E: therefugeeproject@gmail.com M: +359 884 924 031

Проект Бежанци търси своите доброволци

27.09.2016

Си Ви Ес – България и Каритас София търсят ДОБРОВОЛЦИ  за работа с деца, младежи и възрастни  в проект Бежанци в приемните центрове в Овча купел, Военна рампа и Враждебна при Държавната агенция за бежанците!

 

Доброволците се ангажират с подготовка и провеждане на образователни занимания за деца на бежанци и търсещи закрила от Република България на възраст между 6 и 17 години, както и възрастни в следните теми: български език и ориентация, английски език, компютърни умения, арт и спортни.

Доброволците по проекта имат активна роля за приспособяването на децата, младежите и възрастните, които се намират в приемните центрове за търсещи закрила на територията на гр. София, към българската среда като цяло и в частност към образователната система в страната. Доброволците активно подпомагат проекта като участват в тематични групи по интереси и умения, измежду които е група по фондонабиране и популяризиране на проекта.

Задачи:

- водене на занимания по: български език и ориентация, английски език*, компютърни умения, арт и спортни дейности, градинарство и музика;

- ангажиране на вниманието и поддържане на интереса на децата, малдежите и възрастните, които посещават занятията;

- планиране и организиране на обучителни сесии/дейности като част от малък екип

- участие в организирането и провеждането на извънкласни занимания: екскурзии, участия в събития и турнири, посещения на музеи, театри, кина и др.

*Познанията по английски не са задължителни за всички кандидати, а единствено за тези, които биха искали да се включат в групата по преподаване на английски език

Заетост:

- сутрин или следобед през делничните дни'

- поне веднъж седмично в удобен за доброволеца ден (или повече при възможност или желание на доброволеца);;

- 2+ часа на седмица в зависимост от възможностите на доброволеца.

 

Изисквания към доброволците:

- възраст над 18 години;

- желание и умения за работа с деца, младежии възрастни;

- отговорност и способност за самостоятелна работа след първоначално проведено обучение и под менторството на координаторите на проекта;

- интерес към различните култури;

- способност за изпълняване на поетите задачи в определените срокове;

- способност за работа с други доброволци за планиране и осъществяване на обучителните сесии/ дейностите;

- опитът в работата с деца е предимство, както и образование в сферата на социалните дейности и/или педагогиката;

- владеенето на арабски език и/или фарси би било полезно при работата с децата; владеенето на други езици е плюс.

Продължителност: 17 октомври – 28 февруари 2017 г., като при интерес и удовлетворение от двете страни срокът на работа може да се удължи.

Начало:

- на 15 и  16 октомври  провеждане на обучителни сесии - двудневно обучение;

- 7 октомври (планирано започване на работата).

Място:

Овча Купел: Интеграционен център при ДАБ (София, кв. Овча купел, ул. Монтевидео 21А);

Военна Рампа: ул. „Локомотив“ 11, Сердика – ПГ по Вътрешна Архитектура и Дървообработване, София

Враждебна:  бул. "Ботевградско шосе" №270

Обучение:

- обща информация за страните на произход, ЕС и местни законови практики и процедури;

- подробно разглеждане на проекта и неговите дейности

- инструктаж за спецификите при работата с деца, младежи и възрастни, търсещи или получили закрила, от специалисти в ДАБ/БЧК/Службата на Върховния комисар за бежанците към ООН (ВКБООН)/преподаватели;

- обучение по конкретни образователни дейности и предлагане на примерни идеи за работа с младежи, деца и възрастни;

- обучение за правата и задълженията на доброволецa;

Преимущества:

- междукултурно общуване, запознаване с различни култури;

- придобиване на опит в работата с деца, младежи и възрастни, търсещи закрила;

- опит в планирането и провеждането на обучителни, творчески и спортни дейности;

- сертификат от Си Ви Ес-България и Каритас София на български и английски език;

- лично удовлетворение.

Наставничество и оценка:

- доброволецът ще бъде наставляван и подпомаган в работата си от координаторите на проекта и опитните доброволци, които продължават в проекта;

- лице за контакт ще бъдат координаторите на проекта; доброволците ще имат ментор, с преходен доброволчески опит в проекта;

- обучителни сесии; междинна и крайна оценка.

За да кандидатствате, попълнете формуляра и изпратете Вашето CV (желателно на английски език) на therefugeeproject@gmail.com до 3 октомври 2016г.